O nás

1. Detský festival

Detský festival sa stal vysnívaným miestom návštev detí, mládeže, ale aj celých rodín. Bohatý program osloví všetky vekové kategórie od tých najmenších, cez teenegerov až po ich rodičov či starých rodičov. Pavilóny sú rozdelené podľa veku a typu zábavy. Deti aj rodičia si prídu na svoje a všetko, čo hľadajú v rámci detského sveta nájdu na jednom mieste.

Cieľ

Našim prioritným cieľom je, v čo najväčšej miere stotožniť sa s potrebami a záujmami detí, ponúknuť im priestor, kde môžu vyjadriť svoje záujmy, tvorivosť, hravosť a fantáziu. Jednoducho festival, na ktorý sa nezabúda.

Vízia

Víziou projektu je vytvoriť novú celoslovenskú tradíciu v reprezentácii detského sveta, každoročne sa opakujúceho podujatia s mediálnou podporou.

Marketing

Cieľom marketingovej spolupráce je zaviesť novú značku spojenú so značkou generálneho sponzora, zaujať mienkotvorných ľudí a širokú verejnosť.

Vstupné

Cena vstupného na celý deň je stanovená na 12 EUR, pričom vystúpenie obľúbených umelcov a všetky atrakcie v rámci festivalu sú zadarmo. Predpredaj lístkov bude cenovo zvýhodnený a realizovaný prostredníctvom ticketmedia.sk. Deti z detských domovov budú mať vstup zadarmo. Lístky budú zlosovateľné o zaujímavé ceny od partnerov podujatia.

Všetky atrakcie, vystúpenia a workshopy

sú v cene vstupného!

Užitočné informácie

21. – 23. 6. 2019, Nitra Agrokomplex,

v piatok od 12.00 – 20.00 hod.

v sobotu od 10.00 – 20.00 hod.

v nedeľu od 10.00 – 20.00 hod.

 

Cena: 12 € na mieste / 9 € predpredaj

Vstupné neplatia deti do jedného roka. Deti z detských domovov majú vstup zdarma.

Cena zahŕňa:

V cene vstupného sú všetky atrakcie, workshopy a bohatý program počas celého dňa.

Predpredaj lístkov:Predpredaj-sk-logo-zakladne-negativ-modre_RGB

tickemedia logo

Naši partneri:

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, sa do súčasnej podoby dostal dňa 1. 1. 2008, zmenou z vtedajšej štátnej príspevkovej organizácie, založenej v roku 1973. Výstavná činnosť je hlavne o vytváraní komunikačných príležitostí pre odbornú a laickú verejnosť, o poskytovaní priestorov na zábavu, kultúrne i spoločenské podujatia. Súčasťou podniku sú Slovenské poľnohospodárske múzeum a výstavné políčka. Expozície múzea sa rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. Poslaním v oblasti múzejníctva je skúmať na základe existujúceho zbierkového fondu historický vývoj poľnohospodárstva a sprostredkovávať informácie o ňom verejnosti, udržiavať existujúcu a vytvárať novú exponátovú i poznatkovú bázu. Podnik má dlhodobú vysokú reputáciu v národných i medzinárodných obchodných kruhoch. Je členom Stredoeurópskej výstavníckej aliancie CEFA a Európskej federácie výrobcov drevospracujúcich strojov Eumabois a ďalších. Agrokomplex v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v Slovenskej republike. Obvyklá návštevnosť trojdňového veľtrhu je cca 80 – 120 000 návštevníkov. Výstavný areál s celkovou rozlohou 143 ha, disponuje krytou výstavnou plochou 40 906 m2, otvorenými plochami využívanými na výstavnícke účely s rozlohou viac ako 50 000 m2 a dlhodobo predstavuje kvalitnú infraštruktúru pre vystavovateľov a návštevníkov.

mapa agrokomplex
mapa nitra

Nitra

Mesto Nitra z hľadiska sídelnej štruktúry Slovenskej republiky je definované ako centrum nadregionálneho až celoštátneho významu a v niektorých špecifických funkciách až významu medzinárodného. Rýchlostná cesta R1 spája mesto Nitru a smestami Bratislava, Trnava, Sereď, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica.