O nás

1. Detský festival a veľtrh

Rodinne zameraný projekt adresovaný hlavne deťom sa stal vysnívaným miestom návštev detí, mládeže, ale aj celých rodín. Programom a dramaturgiou prispôsobenou jednotlivým skupinám zahŕňa všetky vekové kategórie od tých najmenších, až po teenegerský vek. Podľa veku a typu zábavy sú rozdelené celé pavilóny na pocitovú (workshopy) a veľtržnú časť. Deti aj rodičia si prídu na svoje a všetko, čo hľadajú v rámci detského sveta tu nájdu. Súčasťou bohatého programu budú aj autogramiády známych športovcov, hercov i spevákov.

Cieľ

Našim prioritným cieľom je, v čo najväčšej miere stotožniť sa s potrebami a záujmami detí, ponúknuť im priestor, kde môžu vyjadriť svoje záujmy, tvorivosť, hravosť a fantáziu. Jednoducho festival, na ktorý sa nezabúda.

Vízia

Víziou projektu je vytvoriť novú celoslovenskú tradíciu v reprezentácii detského sveta, každoročne sa opakujúceho podujatia s mediálnou podporou.

Marketing

Cieľom marketingovej spolupráce je zaviesť novú značku spojenú so značkou generálneho sponzora, zaujať mienkotvorných ľudí a širokú verejnosť.

Vstupné

Cena vstupného na celý deň je stanovená na 8 EUR, pričom vystúpenie obľúbených umelcov a všetky atrakcie v rámci festivalu sú zadarmo. Predpredaj lístkov bude realizovaný prostredníctvom ticketportal.sk. Deti z detských domovov budú mať vstup zadarmo. Lístky budú zlosovateľné o zaujímavé ceny od partnerov podujatia.

Všetky atrakcie, vystúpenia a workshopy

sú v cene vstupného!

Užitočné informácie

23. – 24. 6. 2018, Nitra Agrokomplex, od 10.00 – 20.00 hod.

Cena: 8 €

Vstupné neplatia deti do jedného roka. Deti z detských domovov majú vstup zdarma.

Cena zahŕňa:

V cene vstupného sú všetky workshopy, atrakcie a bohatý program počas celého dňa.

Predpredaj lístkov:

ticketportal

Darčeky (nápoj, hračka, sladkosť)
pre prvých 5000 detí darovali:

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, sa do súčasnej podoby dostal dňa 1. 1. 2008, zmenou z vtedajšej štátnej príspevkovej organizácie, založenej v roku 1973. Výstavná činnosť je hlavne o vytváraní komunikačných príležitostí pre odbornú a laickú verejnosť, o poskytovaní priestorov na zábavu, kultúrne i spoločenské podujatia. Súčasťou podniku sú Slovenské poľnohospodárske múzeum a výstavné políčka. Expozície múzea sa rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. Poslaním v oblasti múzejníctva je skúmať na základe existujúceho zbierkového fondu historický vývoj poľnohospodárstva a sprostredkovávať informácie o ňom verejnosti, udržiavať existujúcu a vytvárať novú exponátovú i poznatkovú bázu. Podnik má dlhodobú vysokú reputáciu v národných i medzinárodných obchodných kruhoch. Je členom Stredoeurópskej výstavníckej aliancie CEFA a Európskej federácie výrobcov drevospracujúcich strojov Eumabois a ďalších. Agrokomplex v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v Slovenskej republike. Obvyklá návštevnosť trojdňového veľtrhu je cca 80 – 120 000 návštevníkov. Výstavný areál s celkovou rozlohou 143 ha, disponuje krytou výstavnou plochou 40 906 m2, otvorenými plochami využívanými na výstavnícke účely s rozlohou viac ako 50 000 m2 a dlhodobo predstavuje kvalitnú infraštruktúru pre vystavovateľov a návštevníkov.

mapa agrokomplex
mapa nitra

Nitra

Mesto Nitra z hľadiska sídelnej štruktúry Slovenskej republiky je definované ako centrum nadregionálneho až celoštátneho významu a v niektorých špecifických funkciách až významu medzinárodného. Rýchlostná cesta R1 spája mesto Nitru a smestami Bratislava, Trnava, Sereď, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica.